Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening (tekst uit Begroting 2021)

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

10.630.334

2.866.514

181.950

348.098

+ mutaties projecten

329.839

329.839

0

0

+ begrotingswijzigingen

3.077.360

2.746.245

179.163

216.755

Begroting t/m december

14.037.533

5.942.598

361.113

564.853

- Jaarrekening

13.569.154

5.723.690

1.328.533

728.156

Resultaat programma Bestuur en dienstverlening

468.379

-218.908

-967.420

163.303

Saldo

-554.646

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2021

Gerealiseerd tot en met 2020

Bestedingen 2021

Afgesloten
2021

Restantkrediet
31 december 2021

Doel 8.1.2

100.000

100.000

-

-

-

Doel 8.2.1

5.057.270

3.876.462

347.294

-

833.514

Totaal

5.157.270

3.976.462

347.294

-

833.514

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53